• 29 764 89 44
  • szkola@gimnazjumklasyczne.pl
  • ul. Szwedzka 2
    07-410 Ostrołęka

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

W zależności od predyspozycji ucznia, oferujemy dostosowanie profilu nauczania dla poszczególnych uczniów

"JAKIŻ TO MARTWY JĘZYK, NIE WIĘDNĄC PRZETRWAŁ TYSIĄCLECIA..." - Julian Tuwim

- Nauka łaciny jest wyzwaniem. Uczymy się systematyczności i precyzji. Kształtujemy nasz charakter.

- Dzięki możliwośći czytania w oryginale wartościowych dzieł literackich lepiej rozumiemy naszą kulturę, nasze korzenie.

- Dzięki znajomości łaciny możemy swobodnie odczytywać sentencję, inskrypcje, napisy na dziełach sztuki.

- język m.in. prawa, medycyny, farmacji, biologii, chemii, historii, filozofii, teologii.

- Pomaga zrozumieć gramatykę innych języków obcych (szczególnie romańskich)

- Nauka języka łacińskiego bardzo wzbogaca nasze słownictwo. Znamy wiele łacińskich sentencji i powiedzeń.

- Na lekcjach języka łacińskiego ćwiczymy naszą pamięć i logiczne myślenie.

Rekrutacja do Liceum Klasycznego
na rok szkolny 2017/2018
odbywa się elektronicznie poprzez portal

arrow
arrow
Jan Paweł II
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

O nas

Z życia naszych szkół...

 W dniu 29 marca 2017 odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte Liceum Klasycznego im. Jana Pawła II. Od godziny 13 mieliśmy zaszczyt gościć uczniów zainteresowanych ofertą naszej szkoły. W tym roku szkolnym myślą przewodnią wydarzenia była kultura grecka. W trzech salach lekcyjnych kolejno prezentowały się zespoły przedmiotowe takie jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia, język łaciński, język polski, język francuski.

W ramach lekcji o kulturze Greków uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną i wysłuchali krótkiego wykładu przeprowadzonego przez uczennice klasy I GK Natalie Ryłkę i ucznia klasy III LK Krzysztofa Krasowskiego. W przerwie programu uczniowie wykonali grecki taniec Zorba (Sirtaki). W dalszej części lekcji goście wysłuchali dialogu Kasi Murach i Klaudiusza Siok. Na uczestników czekała także przekąska w postaci greckiego sosu Tzatziki i chlebka. Nie odbyło się również bez zdrowo przygotowanych oliwek w skład których wchodziły min.:winogrona i oliwki.

 

Pan Dyrektor Henryk Gut podsumował wydarzenie w swoim wystąpieniu. Zaprezentował walory szkoły klasycznej jako tej, która nawiązuje do kultury greckiej. Ponadto zwrócił uwagę na ucznia, absolwenta szkoły klasycznej, która to cechuje się nienaganną postawą i wysoką kultura osobistą. Pan Dyrektor podkreślił również rolę języka łacińskiego. Ten, który nauczany w tego typie szkoły staje się promotorem w kształtowaniu umysłu i charakteru ucznia. Nie można tu nie wspomnieć o nauczaniu greki czy kaligrafii. Także Pan Ryszard Żukowski – nauczyciel w Gimnazjum i Liceum Klasycznym w Ostrołęce zabrał głos. Podzielił się osobistą refleksją na temat nauczania klasycznego, ponieważ w takim duchu wychowywały się i wzrastały dzieci Państwa Żukowskich, ucząc się w Gimnazjum i Liceum Klasycznym.

 

arrow
arrow