• 29 764 89 44
  • szkola@gimnazjumklasyczne.pl
  • ul. Szwedzka 2
    07-410 Ostrołęka

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

W zależności od predyspozycji ucznia, oferujemy dostosowanie profilu nauczania dla poszczególnych uczniów

"JAKIŻ TO MARTWY JĘZYK, NIE WIĘDNĄC PRZETRWAŁ TYSIĄCLECIA..." - Julian Tuwim

- Nauka łaciny jest wyzwaniem. Uczymy się systematyczności i precyzji. Kształtujemy nasz charakter.

- Dzięki możliwośći czytania w oryginale wartościowych dzieł literackich lepiej rozumiemy naszą kulturę, nasze korzenie.

- Dzięki znajomości łaciny możemy swobodnie odczytywać sentencję, inskrypcje, napisy na dziełach sztuki.

- język m.in. prawa, medycyny, farmacji, biologii, chemii, historii, filozofii, teologii.

- Pomaga zrozumieć gramatykę innych języków obcych (szczególnie romańskich)

- Nauka języka łacińskiego bardzo wzbogaca nasze słownictwo. Znamy wiele łacińskich sentencji i powiedzeń.

- Na lekcjach języka łacińskiego ćwiczymy naszą pamięć i logiczne myślenie.

Rekrutacja do Liceum Klasycznego
na rok szkolny 2017/2018
odbywa się elektronicznie poprzez portal

arrow
arrow
Jan Paweł II
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

O nas

Z życia naszych szkół...

Dnia 11 kwietnia 2017 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury  już po raz kolejny odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży pod hasłem „Zrozumieć Media”. Organizatorami spotkania byli  Prezydent  Miasta Ostrołęki oraz Gimnazjum i Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce.  Zajęcia prowadzili pracownicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Radia Maryja oraz  TV Trwam.  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku przybyło na nie  około 300 osób. Szkoleniowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy z Radia Maryja oraz  TV Trwam starali się uwrażliwić młodzież na zagrożenia wynikające z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Młodzi ludzie mogli „od kuchni” zobaczyć, jak tworzy się przekaz medialny oraz zapoznać się z technikami i narzędziami manipulacji. Zajęcia okazały się bardzo kreatywne i wartościowe pod względem merytorycznym. Młodzież miała możliwość spełnić swoje marzenia i  wcielić się w rolę reportera, pogodynki, wizażystki, montażysty, operatora dźwięku lub oświetlenia czy przeprowadzić wywiad z uczestnikami warsztatów. Dodatkową atrakcją dla uczniów  był wóz transmisyjny, który można było zobaczyć, wszystkiego w nim dotknąć oraz porozmawiać z jego operatorem.  Punktem kulminacyjnym  spotkania było podsumowanie go przez tzw. Spec Grupy: prasową, radiową i telewizyjną. Wyżej wymienione zespoły składały się z uczestników warsztatów, których celem było przygotować relacje z  przedsięwzięcia.  Zadanie  to stanowiło wyzwanie dla młodzieży, z którym  poradzili sobie doskonale. Podczas spotkania nie zabrakło emocji oraz wzruszeń. 

Warsztaty medialne bardzo podobały się uczniom. Były ciekawym doświadczeniem. Dzięki nim zrozumieli, że media mogą manipulować  odbiorcą. Dlatego zawsze trzeba być czujnym i z rozwagą przyjmować informacje, które są nam przekazywane. Ponadto spotkanie zainspirowało  młodzież do twórczej aktywności, pozwoliło odkryć pasje dziennikarskie. Na koniec  warsztatów o. Benedykt Cisoń pochwalił ostrołęcką młodzież za zaangażowanie i obiecał odwiedzić ją w przyszłym roku.

 

Tekst Edyta Sikora

 

arrow
arrow